totceiubesc.ro

Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting
Ziberline Consulting

Ziberline Consulting Revendicat!

Servicii de Evidență Contabilă

Media Recenziilor

Imagini

Descriere

Ziberline Consulting Servicii de Evidență Contabilă – Cluj Napoca

SERVICII DE EVIDENȚA CONTABILĂ CLUJ – CONSULTANȚĂ FISCALĂ ȘI ÎN MANAGEMENT FINANCIAR

 

Ziberline Consulting, Tot ce Iubesc

 

Suntem o firmă de contabilitate din Cluj-Napoca formată din economiști cu experiență în activitatea financiar-contabila și management, dedicați meseriei noastre și orientați spre succesul clienților.

Obiectivul nostru personal este  oferim clienților încredereprin profesionalismul și calitatea serviciilor pe care le oferim. Avem o vastă experiență în prestarea de servicii de expertiză contabila și de management, fiind implicați mulți ani  și persoane fizice angajate în diverse proiecte, care ne-au făcut  cumulăm cunoștințe și ne-au ajutat  ne dezvoltăm pe plan profesional.

În general, serviciile de contabilitate se referă la o gama largă de activități de întocmire, culegere și înregistrare de documente și de interpretare a rezultatelor.

Aceste servicii presupun:

 • Contabilitatea registrului de casă;
 • Contabilitatea notelor de intrarerecepție (nir-uri);
 • Întocmirea deconturilor de cheltuieli și înregistrarea acestora;
 • Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare) și înregistrarea acestora;
 • Întocmirea de dispoziții de plata/încasare către casierie și înregistrarea acestora;
 • Completarea de chitanțe, cecuri, ordine de plata, foi de vărsământ, inregisrarea acestora;
 • Întocmirea de state de plata, pontaje;
 • Completarea registrului de evidență a salariaților, etc.;
 • Evidență global-valorică, cantitativ-valoricădupă caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor;

 

Servicii de Evidență Contabilă

 

Ziberline Consulting, Tot ce Iubesc

 

 • Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidență analitică și sintetică clienți, furnizori;
 • Evidență mijloace fixe, calculul amortizării;
 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente;
 • Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale;
 • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț;
 • Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
 • Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi;
 • Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății;
 • Informarea permanentă și în timp util a conducerii societății privind reglementările din domeniul fiscal și financiar-contabil;
 • Informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • Participarea cu ocazia verificării contabilității de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare și fiscale.

 

Ziberline Consulting Servicii de Evidență Contabilă

 

Ziberline Consulting, Tot ce Iubesc

 

Localizare Firmă

Categori

Statistici

2305 Vizualizări
1 Evaluare
5 Favorite
9 Shares

Prezentare Creată de