totceiubesc.ro

RUEN PLUS CLUJ
RUEN PLUS CLUJ
RUEN PLUS CLUJ
RUEN PLUS CLUJ
RUEN PLUS CLUJ
RUEN PLUS CLUJ
RUEN PLUS CLUJ
RUEN PLUS CLUJ
RUEN PLUS CLUJ

RUEN PLUS CLUJ Revendicat!

Servicii de Administrare Imobile

Media Recenziilor

Imagini

Descriere

RUEN PLUS CLUJ – Servicii Administrare Imobile

 

Ruen Plus, Tot Ce Iubesc

 

RUEN PLUS adaptează serviciile la nevoile proprietarilor, pentru un confort civilizat,

un mod transparent de prezentare a cheltuielilor asociației către diverși prestatori și o comunicare modernă și eficientă între asociație și personalul administrativ.

Toate aceste servicii se fac exclusiv în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, decizia finală aparțînând NUMAI organelor de conducere ale asociației.
Administrare blocuri

RUEN PLUS CLUJ – Servicii Administrare Imobile

EXPERIENȚA NE ÎNVAȚĂ.

Experiență acumulată în ultimii 12 ani în domeniul Serviciilor de administrare blocuri în Cluj, conferă deja o identitate bine conturată la nivelul general al pieței, dar mai ales în cadrul procesului de relaționare directă și individuală cu clienții noștrii.

 

Servicii de Administrare Imobile

 

Ruen Plus, Tot Ce Iubesc

 

TOTUL TREBUIE  FIE TRANSPARENT.

Pe aspectul acesta și mizămTransparențăTransparență în comunicare, în fluxul actelor, în rezolvarea problemelor, în satisfacerea nevoilor.

Pentru a pune acestu lucru în evidențăPROMOVĂM întotdeauna colaborările cu instituțiile bancare, conferind astfel SIGURANȚă în depozitarea și gestiunea banilor din cadrul Asociației.

INVESTIND PENTRU VIITOR.

Orice investiție necesită un efort material.

Dar nu toți proprietarii dispun în aceeași măsură de finanțeÎncercăm întotdeauna  avem în vedere SUPORTABILITATEA FINANCIARĂ a membrilor asociației,înainte de a propune o lucrare.

Contăm pe ajutorul dumneavoastră.

DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI CEI CARE HOTĂRÂȚi!

Colaborarea și comunicarea sunt pentru noi bazele unui PARTENERIAT de lungă durata în caregăsirea unor soluții viabile calitativ, dar rezonabile  și costuri, reprezintă o prioritate.

Alegeți firma de administrare blocuri pentru liniștea dumneavoastră.

RUEN PLUS CLUJ – Servicii Administrare Imobile- SERVICII FINANCIARE

Evidență financiară este, poate, cea mai importantă activitate a administrației în cadrul asociațiilor de proprietari, de această depinzând gestionarea cu simt de răspundere a fondurilor asociației.

 • plata facturilor către furnizorii de utilități și prestatorii de servicii, (în urmă depunerii în contul Asociației a banilor încasați de la Proprietari) ;
 •  întocmirea Registrului de casă ;
 • păstrarea și actualizarea Registrelor de Evidență Fond Rulment și Fond Reparațiiîn concordanță cu Legile în vigoare ;
 • depunerea declarațiilor fiscale pentru angajați și colaboratori ;
 • menținerea relațiilor cu instituția bancară la care Asociația are deschis cont;
 • menținerea relațiilor cu furnizorii de utilități și prestatorii de servicii.
 • întocmirea Registrului Jurnal ;
 • verificarea registrelor contabile ;
 • monitorizarea modificărilor ce pot surveni în cadrul Legislației în vigoare, în domeniul contabilității în partida simplă a Asociațiilor de Proprietari, precum și identificarea modalităților de punere a acestora în practică.
 • întocmește ordinele de plata pentru serviciile prestate către Asociație;
 • achitarea taxelor și impozitelor către bugetul de stat, pentru părțile comune ale asociației de Proprietari

 

 

RUEN PLUS CLUJ – Servicii Administrare Imobile

 

Ruen Plus, Tot Ce Iubesc

 

RUEN PLUS CLUJ – Servicii Administrare Imobile- SERVICII CONTABILE

Evidență contabilă este o importantă activitate a administrației în cadrul asociațiilor de proprietari, de această depinzând modul de repartizare a cheltuielilor pentru prestatori diverși și furnizorii de utilități.

 • calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de încasare a cotelor de întreținere ;
 • repartizarea facturilor de la furnizori și prestatori de servicii, în cadrul listelor lunare de întreținere
 • calcularea și repartizarea penalizărilor aplicate de către Asociație sau de către Furnizori ;
 • calcularea în regim centralizat a consumurilor de apă rece și apă caldă în urmă citirilor date de către Proprietarii/Locatarii Asociațiilor ;
 • întocmirea listelor lunare cu cotele de contribuție ale proprietarilor
 • aplicarea deciziilor și hotărârilor din cadrul Adunării Generale sau ale Comitetului, și care privesc sume ce urmează a fi introduse în listele lunare de plata și au în vedere colectarea de fonduri, realizarea de lucrări etc
 • transmiterea de informații către proprietarii care au nelămuriri cu privire la modul de repartizarea a cheltuielilor lunare din cadrul listelor de întreținere și evidențiate în cadrul fișei individuale

 

RUEN PLUS CLUJ – Servicii Administrare Imobile- CASERIE

 • încasarea cotelor de întreținere aferente fiecărui apartament în partepenalitățile de întârziere la plata cotelor de întreținere și/sau fonduri,în urmă afișării în prealabil și la loc vizibil a Programului de Încasare pentru luna respectivă (încasarea se va face prin casier desemnat pentru asociație, document bancar sau la sediul Prestatorului) ;
 • distribuirea tipizatelor (în cadrul programului de casierie) specifice activiattii administrative ;
 • preia sesizările venite din partea proprietarilor;
 • metode alternative de plata ( plată card prin www.e-bloc.ro, www.pago.ro, stațiile de plată, SelfPay, PayPoint, www.un-doi.ro și orange money )

 

Servicii de Administrare Imobile

 

Ruen Plus, Tot Ce Iubesc

 

 

Tot Ce Iubesc

Localizare Firmă

Categori

Statistici

1604 Vizualizări
1 Evaluare
8 Favorite
6 Shares

Prezentare Creată de