totceiubesc.ro

Îngrijiri la Domiciliu Ionuț Mureșan
Îngrijiri la Domiciliu Ionuț Mureșan
Îngrijiri la Domiciliu Ionuț Mureșan
Îngrijiri la Domiciliu Ionuț Mureșan
Îngrijiri la Domiciliu Ionuț Mureșan
Îngrijiri la Domiciliu Ionuț Mureșan

Îngrijiri la Domiciliu Ionuț Mureșan Revendicat!

Ajutorul Tău La Tine Acasă

Media Recenziilor

Imagini

Descriere

Tratamente la domiciliu – Îngrijiri la Domiciliu Ionuț Mureșan

 

Asiguraţii de sănătate beneficiază de un pachet de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, acordate de furnizori autorizaţi şi acreditaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Ingrijirea la domiciliu se efectueaza numai la indicatia medicilor.

Beneficiarii ingrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afectiuni acute si/sau cronice, care prezinta un anumit nivel de dependenta si o capacitate limitata de a se deplasa la o unitate sanitara in vederea asigurarii ingrijirilor ambulatorii recomandate de medici.

 

Îngrijiri la Domiciliu Ionuț Mureșan

 

tratamente la domiciliu, Tot Ce Iubesc

 

 

Servicii Tratamente la Domiciliu:

 • Monitorizare parametri fiziologici: puls, tensiune arterialătemperaturărespirațiediureza, scaun;
 • Administrare injecții și perfuzii;
 • Recoltarea produselor biologice;
 • Alimentarea artificială pe gastrotoma / sondă gastrică;
 • Clismă cu scop evacuator;
 • Manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor vasculare ale membrelor inferioare / 
  escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicații medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc și a rulourilor;
 • Manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare; schimbarea poziției, tapotaj, fizioterapie respiratorie;
 • Îngrijirea plăgilor simple / suprimarea firelor;
 • Îngrijirea escarelor multiple;
 • Îngrijirea plăgilor suprainfectate;
 • Îngrijirea stomelor;
 • Îngrijirea fistulelor;
 • Îngrijirea canulei traheale;
 • Monitorizarea dializei peritoneale;
 • Aplicarea de plosca, bazinet, condom urinar;
 • Aplicarea de mijloc ajutător pentru absorbția urinei;

 

Tratamente la Domiciliu

 

tratamente la domiciliu, Tot Ce Iubesc

 

ASPECTE GENERALE

Reglementările privind serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu oferite de către furnizorii de servicii aflați în relație contractuală cu

(CJAS) sunt prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate,

Hotărârea de Guvern nr. 1389/2010

Ordinul MS/CNAS nr.864/538/2011  .

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu care  au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie și de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraților, medici aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătateîn concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanță ECOG al acestuia cu precizarea activităților zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini.

Îngrijiri la Domiciliu Ionuț Mureșan

 

În funcție de statusul de performanță ECOG, bolnavul poate fi:

Incapabil  desfășoare activități casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă și/sau alimentație și/sau mobilizare) – statusul de performanță ECOG 3;

Complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de baza (igienăalimentație, mobilizare) – statusul de performanță ECOG 4.

Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomandă îngrijiri medicale la domiciliu pentru asigurații cu afecțiuni oncologice sau AVC, numai  o consecință a consultatiei medicale raportate și validate de Casă de Asigurări de Sănătate.

Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se consemnează de către medicul curant al pacientului în biletul de externare, la externarea acestuia, sau în registrul de consultații și fișa de observație a pacientului, în ambulatoriu, asupra necesității efectuării îngrijirilor medicale.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilește de medicul care a făcut recomandarea.

Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu recomandările făcute de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate și medicii de specialitate din spi

 

Tratamente la Domiciliu

 

Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru acordarea de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu.

Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu se acordă pe baza de recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu, asiguraților eligibili. Sunt considerați eligibili, pacienții cu afecțiuni oncologice și cei cu HIV/SIDA, cu speranța limitată de viață și cu status de performanță ECOG 3 sau 4.

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu se face de către medicii de specialitate cu specialități oncologie și boli infecțioaseaflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu se stabilește de către medicul care a făcut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de îngrijiri paliative o singură dată în viață.

În situația în care îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile caliative.

 

Tot Ce Iubesc

 

Localizare Firmă

Orele de Funcționare

Deschis 24/7

Statistici

2459 Vizualizări
3 Evaluări
18 Favorite
22 Shares

Prezentare Creată de