EUROTOTAL COMP

EUROTOTAL COMPRevendicat!

Producție Soluții Curățenie, Raticide și Teste de Poluare

Descriere

EUROTOTAL COMP Soluții de Curățenie Raticide și Teste de Poluare

   SC EUROTOTAL COMP SRL  este o societate înființată în anul 1994. Sediul social se află în București pe str. Sfânta Maria, nr.1 bl. 10 A4, ap. 33, sectorul 1. Punctul de lucru al societății se află în com . Ciolpani, sat Piscu, jud Ilfov.

 

Soluții de Curățenie Raticide și Teste de Poluare

 

EUROTOTAL COMP, Tot Ce Iubesc

 

Printre numeroasele activități ale întreprinderii se pot enumeră: producerea de detergenți solizi, detergenți lichizi,săpunuricremă de protecție, crema pastă pentru curățire și îngrijire mâini precum și produse raticide;

insecticide,

efectuarea de tratamente fitosanitare,

întreținere peisagistică,

efectuarea de teste și analize de laborator în vederea determinării poluanților din sol și ape,

studii aprofundate și evaluări de mediu,

servicii specializate de curățenie etc.

 

Soluții de Curățenie Raticide și Teste de Poluare

 

EUROTOTAL COMP, Tot Ce Iubesc

 

În vederea alinierii producției la standardele calitative societatea noastră are sistemul de management al calității SREN ISO 9001:2008(ISO 9001:2000) ;sistemul de management de mediu ISO 14001:2005 (ISO14001:2004) ;sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale OHSAS 18001:2004 ; sistem de management al responsabilități socială  8000:2008; sistem de management al securității informației SR ISO/CEI 27001:2006.

 

Utilizând materii prime și produse de calitate de la furnizori cu un sistem al calității certificat , lucrând cu personal calificat , după o documentație tehnică bine întocmităsocietatea noastră a reușit  se afirme pe piață internă cu produse de foarte bună calitate.

DOTĂRI DE ULTIMA GENERAȚIE

SC EUROTOTAL COMP SRL deține o echipă specializată în toate domeniile de activitate la care activează și folosește cele mai performante utilaje și echipamente pentru  produsele și serviciile realizate  aibă cea mai bună calitate, ducând eficiență societății într-o continuă evoluție și la satisfacerea clienților.

Produsele și serviciile realizate de SC EUROTOTAL COMP SRL sunt atent verificate de la începutul procesului până la produsul finit.

EUROTOTAL COMP Soluții de Curățenie Raticide și Teste de Poluare

 

EUROTOTAL COMP, Tot Ce Iubesc

 

EFECTUĂM ANALIZE DE LABORATOR

Toate analizele efectuate în laborator de către SC EUROTOTAL COMP SRL sunt certificate și sunt realizate de către oameni foarte bine pregătiți. Analizele sunt certificate și acreditate de către RENAR.

Determinarea densității
Determinarea vâscozității cinematice
Calculatrea indicelui de vâscozitate
Determinarea punctului de inflamabilitate Cleveland
Determinarea punctului de curgere
Determinarea conținutului total de hidrocarburi
Determinarea conținutului de materii în suspensie
Determinarea reziduului din ape de suprafață, subterane și ape uzate
Determinarea conținutului de substanță uscată și de apă, raportat la masă
Determinarea pH-ului
Determinarea conținutului de cloruri
Determinarea clorului rezidual
Determinarea conținului de clor activ
Determinarea conținutului de azot
Determinarea conținutului de azotiti
Determinarea conținutului de azotați
Determinarea reziduurilor de pesticide
Determinarea fosforului total

Soluții de Curățenie Raticide și Teste de Poluare

 

Soluții de Curățenie Raticide și Teste de Poluare

 

RECUNOAȘTEREA EXCELENȚEI ÎN DOMENIU

În decursul anilor societatea a obținut numeroase diplome în TOPURILE NAȚIONALE ALE FIRMELOR PRIVATE DIN ROMÂNIA, diplome de participare la diverse proiecte din domeni, licențe și brevete, certificări ale activității.

 

EUROTOTAL COMP, Tot Ce Iubesc

 

Tot Ce Iubesc

Statistici

1225 Vizualizări
1 Evaluare
4 Favorite
4 Shares

Proprietar Afacere