Cor As On Best
Cor As On Best
Cor As On Best
Cor As On Best
Cor As On Best
Cor As On Best

Cor As On Best Revendicat!

Inginerie Tehnică Construcții și Diriginte Șantier

Media Recenziilor

Imagini

Descriere

Cor As On Best Inginerie Tehnică Construcții și Diriginte Șantier

 

corasonbest, Tot Ce Iubesc

 

Complexitatea domeniului construcțiilor necesită bifarea unei varietăți de aspecte de fiecare dată când se dorește realizarea unui proiect.

Indiferent de dimensiunea viitoarei clădiridumneavoastră trebuie  aveți mereu în vedere elementele legislative, materialele de construcție ce urmează a fi utilizate, precum și fazele executării proiectului.

Unul dintre aspectele majore pe care Legea 177/2015 le reglementează este existența unui diriginte de șantier la executarea unei lucrări.

Fie  discutăm despre construcții civile sau industriale, dumneavoastră sunteți obligat  angajați o astfel de persoană.

De aceea, va invităm  aflați care este rolul dirigintelui de șantier și atribuțiile acestuia.

Inginerie Tehnică Construcții și Diriginte Șantier

 

corasonbest, Tot Ce Iubesc

Atribuțiile unui diriginte de șantier

Luând în considerare faptul  realizarea unei construcții presupune includerea unor diverse elemente, dirigintele de șantier supraveghează respectarea normelor de rezistență și stabilitate, siguranță în exploatare și la foc,

sănătatea oamenilor,

protejarea mediului,

izolația termică și hidrofugă,

precum și protecția împotriva zgomotului.

Prin urmare, atribuțiile acestuia diferă în funcție de cele 3 faze principale ale proiectului: faza de pregătire a lucrărilor, faza de executare și faza de recepție.

Principalele atribuții ale dirigintelui de șantier în faza de pregătire a lucrărilor

 • verifică existența tuturor documentelor legislative în conformitate cu legea în vigoare;
 • verifică concordanță dintre proiect și prevederile înscrise în autorizația de construcție;
 • preia amplasamentul și reperele de nivelment, libere de orice sarcinași le preda executantului;
 • preda executantului terenul desemnat pentru organizarea șantierului;
 • participa la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper împreună cu proiectantul și executantul;
 • studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile stabilite pentru realizarea construcției;
 • verifică dacă există în proiect fazele determinante ale construcției, precum și programul de control al proiectanului;
 • participa la pregătirea licitațiilor pentru realizarea proiectului acolo unde este cazul;
 • verifică dacă toate piesele scrise și desemnate în proiect sunt corelate.

Cor As On Best Inginerie Tehnică Construcții și Diriginte Șantier

 

corasonbest, Tot Ce Iubesc

Principalele atribuții ale dirigintelui de șantier în faza de executare a lucrărilor

 • supraveghează realizarea construcției în conformitate cu proiectul tehnic, caietele de sarcini, contract și normele tehnice și legislative aflate în vigoare;
 • verifică calitatea materialelor folosite și se asigura  tehnologia de execuție a lucrării specificate în documentele proiectului este respectată;
 • interzice utilizarea lucrătorilor neautorizați și a materialelor necorespunzătoare proiectului în cauza;
 • efectuează verificări permanente în ceea ce privește calitatea proiectului;
 • participa la verificarea fazelor determinante ale construcției și se asigura  fabricantul construcției convoacă un reprezentant al Inspecției Teritoriale în Construcții;
 • propune soluții în ceea ce privește neconcordanțele apărute în efectuarea lucrării și le transmite proiectantului;
 • se asigură  dispozițiile și măsurile impuse de proiectant sau de organele abilitate sunt respectate;
 • decontează în numele investitorului lucrările executate;
 • completează cartea tehnică a construcției pe baza documentelor primite de la proiectant și executant;
 • supraveghează dezafectarea lucrărilor de organizare ale șantierului și preda terenului proprietarului.

Principalele atribuții ale dirigintelui de șantier în faza de recepție a lucrărilor

 • organizează secretariatul comisiei de recepție;
 • participa la recepția construcției și întocmește actele de recepție ale proiectului;
 • pune la dispoziția comisiei de recepție toate documentele prevăzute de legea în vigoare și întocmite de-a lungul desfășurării construcției;
 • supraveghează soluționarea obiecțiilor specificate în anexele procesului verbal de recepție;
 • preda investitorului actele de recepțiecartea tehnică a construcției și toate documentele tehnice și economice.

Dacă va aflați în situația demarării unei construcțiiechipa Cor As On Best este pregătită  va ofere cele mai bune servicii de dirigenție de șantier astfel încât dumneavoastră  aveți la final proiectul mult visat.

 

Inginerie Tehnică Construcții și Diriginte Șantier

 

Inginerie Tehnică Construcții și Diriginte Șantier

 

 

Tot Ce Iubesc

Localizare Firmă

Categori

Statistici

2515 Vizualizări
1 Evaluare
6 Favorite
12 Shares

Prezentare Creată de