totceiubesc.ro

ASFOR

ASFOR Revendicat!

Asociația Forestierilor din România

Media Recenziilor

Descriere

Asociația Forestierilor din România 

ASFOR este asociația patronală și profesională

– reprezentativă la nivel național – a operatorilor economici din exploatări forestiere și industrializarea lemnului.

Asociația Forestierilor, Tot Ce Iubesc

Asociația Forestierilor din România – ASFOR

– reprezintă, promovează, susține și apără interesele economice, juridice și sociale ale membrilor săi în raport cu obiectul și scopul lor de activitate, în plan național și internațional, 

– promovează accesul egal, liber la resursa de masă lemnoasă și combate în condițiile legii concurența neloială;

– desemnează, în condițiile legii, reprezentanți la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și sindicatele,

– elaborează și promovează coduri de conduită în afaceri;

– promovează principiile responsabilității sociale;

– asigură pentru membrii săi informarea, facilitarea de relații între aceștia, precum și cu alte organizații, promovarea progresului managerial, servicii de consultanță și asistență de specialitate, inclusiv în domeniul ocupării și formării profesionale, ;

– la cererea membrilor săi, are dreptul de a-i asista și reprezenta în fața instanțelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități, prin apărători proprii sau aleși;

– elaborează și implementează politici de ocupare și plasare a forței de muncă;

– elaborează strategii și politici de dezvoltare economico – socială la nivel sectorial și național, în condițiile legii;

– este abilitată să asigure orice servicii cerute de membrii săi, în condițiile legii;

Asociația Forestierilor, Tot Ce Iubesc

– acționează ca interlocutor autorizat în relațiile cu legislativul și executivul, analizând și exprimând punctul de vedere al membrilor săi la proiectele de acte normative care privesc industria de exploatare și prelucrare primară a lemnului și activități conexe;

– poate adresa autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes patronal;

– este consultat la inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, cooperare economică și participă în structurile de coordonare și gestionare a programelor cu UE;

– asigură relația cu mass media și participă activ în toate structurile și la toate nivelurile dialogului social;

– asigură dialogul cu sindicatele la nivel de federații în vederea negocierii contractelor colective de muncă la nivel de sector și a rezolvării conflictelor colective de muncă.

În domeniul producției ASFOR oferă informații privind

– exploatarea și valorificarea masei lemnoase;

– transportul lemnului brut și al produselor din lemn;

– prelucrarea lemnului în diverse produse;

– pregătirea și asigurarea resurselor de materii prime;

– exploatarea și întreținerea utilajelor, instalațiilor și mașinilor.

Asociația Forestierilor, Tot Ce Iubesc

În domeniul comercializării ASFOR

– susține interesele membrilor asociați în fața autorităților privind exporturile și importurile;

– informează despre politica de comercializare a produselor forestiere pe piața internă și externă;

– sprijină membrii asociației pentru desfacerea produselor pe cele mai avantajoase piețe;

– sprijină membrii asociației pentru identificarea celor mai avantajoase surse de materii prime și de materiale din țară și din piețele externe;

– sprijină elaborarea studiilor de marketing prin instituții specializate;

– organizează și participă la acțiuni comerciale (târguri, expoziții, reclame comerciale, publicitate, cataloage etc.);

În domeniul cooperării ASFOR

– stabilește relații de colaborare cu organizații similare din țară și din străinătate;

– susține schimburi comerciale și acțiuni de cooperare cu firme din țară și din străinătate;

– sprijină investițiile de capital autohton și străin, cooperarea internațională;

– se afiliază la organizații naționale și internaționale profesionale și / sau patronale;

– sprijină participarea membrilor săi la reuniuni profesionale în țară și în străinătate.

Asociația Forestierilor, Tot Ce Iubesc

ASFOR– este persoană juridică şi funcţionează ca organizaţie patronală şi profesională, autonomă, neguvernamentală şi apolitică, a agenţilor economici din industria de exploatare şi prelucrare primară a lemnului, reprezentând, susţinând şi apărându-le interesele economice, tehnice, comerciale şi sociale în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, pe plan naţional şi internaţional.

Din anul 1995, ASFOR face parte din CONPIROM-Confederaţia Patronală pentru Industria României, iar din anul 1996, a devenit membră a CCIR-Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Din anul 2004 este membră a EOS-Organizaţia Europeană a Producătorilor de Cherestea,

în 2006 a aderat la ENFE- Organizaţia Europeană a Antreprenorilor Forestieri şi la EAC- Consiliul European pentru Arboricultură.

În urma adunării generale din 22.05.2019 preşedinte al ASFOR a fost ales domnul Ciprian Dumitru Musca.

Asociația Forestierilor, Tot Ce Iubesc

Tot Ce Iubesc

Localizare Firmă

Categori

Statistici

548 Vizualizări
1 Evaluare
2 Favorite
4 Shares

Prezentare Creată de